Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
Powrót
Kurs Pierwszej Pomocy

Kursy Pierwszej Pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy są jednym z filarów działalności Akcji Serca. To między innymi od nich rozpoczęła się działalność naszej firmy. Chcemy upowszechniać temat pierwszej pomocy i szeroko pojętego ratownictwa wśród jak najszerszego grona odbiorców, ponieważ wiemy, jak istotna jest szybka reakcja na sytuację, która wymaga udzielenia pierwszej pomocy do czasu przybycia służb ratunkowych.W naszej ofercie posiadamy szkolenia zawierające pełen zakres wiedzy związanej z pierwszą pomocą, czyli Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz te szkolenia z programem nauczania obejmującym mniejszy zakres tematyczny.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z kilkoma wariantami szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przygotowanymi przez Akcję Serca. Jeśli zaplanowaliście szkolenie o innej tematyce, długości lub marzy Wam się szkolenie skonstruowane specjalnie dla Was, skontaktujcie się z nami! Postaramy się dostosować harmonogram kursu do Waszych wymagań.Mamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi. Dysponujemy pełnym zapleczem technicznym i odpowiednim sprzętem, co pozwala nam na przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym miejscu w Polsce.
Podczas naszych kursów stawiamy duży nacisk na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Wiemy jak ważnym elementem kursu są ćwiczenia i nauka odpowiednich zachowań. Podczas ich trwania nie tylko można sprawdzić, jak wykonuje się dane czynności, ale także pozbyć się lęku, który towarzyszy sytuacji, w której jesteśmy świadkami zdarzenia zagrażającemu zdrowiu lub życiu osoby poszkodowanej. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz zdobycie w jego trakcie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 

BLS/AED
(Basic Life Support, Automated External Defibrillation)

Kurs podstawowy, skierowany do osób bez przeszkolenia medycznego. Kurs trwa 5 godzin, w tym czasie realizowane są zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia z wybranych zagadnień tematycznych.
Program zajęć obejmuje podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS) oraz wykorzystanie półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Szczegółowy zakres tematyczny:
 • ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • wstępna ocena stanu poszkodowanego,
 • prawidłowe wzywanie służb ratunkowych,
 • rozpoznanie podstawowych stanów zagrożenia życia,
 • postępowanie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia (np. udar, zawał),
 • algorytm postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym posiadającym oddech,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR),
 • obsługa i użycie AED,
 • algorytm postępowania z poszkodowanym zakrztuszonym.
Terminy:
14.11.2018                Nowy Targ
25.11.2018                Sandomierz
12.12.2018               Nowy Targ
09.01.2018               Głogów Małopolski


Cena kursu BLS/AED:
150 zł – cena regularna za osobę
100 zł – cena promocyjna w przypadku zgłoszenia grupy minimum pięciu osób.
 


BTLS
(Basic Trauma Life Support)

Kurs przeznaczony dla osób, które przeszły wcześniej podstawowy kurs pierwszej pomocy (BLS/AED). Celem tego szkolenia jest rozbudowanie umiejętności kursanta o wiadomości z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym z urazami. Kurs trwa 4 godziny i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i ćwiczenia.
 
Program zajęć BTLS obejmuje informacje na temat podstawowej genezy występowania urazów, ich rozpoznawania poprzez tzw. badanie urazowe oraz odpowiednie ich zaopatrzenie.
 
Szczegółowy zakres tematyczny:
 • ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • omówienie zawartości apteczki,
 • wstępna ocena stanu poszkodowanego – badanie urazowe,
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia,
 • krwotoki,
 • urazy chemiczne,
 • urazy termiczne (oparzenia, odmrożenia),
 • rany i zranienia,
 • urazy kręgosłupa,
 • pomoc osobie we wstrząsie,
 • zaopatrywanie ran i urazów,
 • użycie deski ortopedycznej oraz kołnierza ortopedycznego,
 • transport poszkodowanego z miejsca zagrożenia.
 
Cena kursu BTLS:
200 zł – cena regularna za osobę.
150 zł – cena promocyjna w przypadku zgłoszenia grupy minimum pięciu osób.

 

Obsługa AED
(Automated External Defibrillation)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby nauczyć się obsługi półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) - urządzenia, które coraz częściej można spotkać w miejscach publicznych takich jak dworce, muzea, stadiony, galerie handlowe. W trakcie szkolenia chcemy pokazać, że wbrew powszechnej opinii nie jest to urządzenie skomplikowane w użyciu, a jego wykorzystanie zdecydowanie zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie.
Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs trwa 3 godziny.
W szczególnych przypadkach, na życzenie klienta, oprócz przeprowadzenia kursu Akcja Serca może pośredniczyć w zakupie AED.

Szczegółowy zakres tematyczny:
 
 • odświeżenie wiadomości z zakresu CPR,
 • budowa oraz rodzaje defibrylatorów,
 • zasady bezpieczeństwa przed użyciem AED,
 • wskazania do użycia defibrylatora,
 • warunki bezpieczeństwa oraz użycie AED,
 • prowadzenie defibrylacji podczas sytuacji wyjątkowych, np. w przypadku dzieci, u osoby podtopionej,
 • podstawy prawne związane z użyciem defibrylatora.
 
Cena kursu z obsługi AED:
150 zł – cena regularna za osobę.
100 zł – cena promocyjna w przypadku zgłoszenia grupy minimum pięciu osób.
 

 

Szkolenie łączone:
BLS/AED + BTLS

Czas trwania szkolenia: 9 godzin.
Cena kursu łączonego:

300 zł – cena regularna za osobę.
220 zł – cena promocyjna w przypadku zgłoszenia grupy minimum pięciu osób.

 

ZAPISY NA KURS:

Wiadomość e-mail na adres: biuro@akcjaserca.pl  
Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 100zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np Sternik Motorowodny )
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 533-211-147, 792-211-146

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
-  telefoniczny pod numerem: 533-211-127 lub 533-211-147
- mailowy pod adresem: biuro@akcjaserca.pl
- poprzez formularz kontaktowy na dole strony

Zapraszamy do udziału w kursach prowadzonych przez Akcję Serca! 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony przetwarzania danych osobowych, informujemy iż:

 • Administratorem podanych w kwestionariuszu danych osobowych jest Marek Jasiński Akcja Serca, z siedzibą w Nowym Targu 34-400, Os. Wincentego Witosa 19/4.
 • Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby uzyskania przez Państwa odpowiedzi na zadane pytania lub/i przygotowania dokumentacji związanej z organizacją kursu, co oznacza również konieczność powierzania ich osobom prowadzącym kurs, organom nadzorującym ich przebieg.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz wnioskowania o ich poprawienie oraz usunięcie. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie, a także zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Państwa udziału w prowadzonych przez Administratora kursach lub pozostałych wydarzeniach.
 • Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w zakresie niezbędnym do realizacji kursu lub pozostałych wydarzeń, których dotyczy informacja zawarta w formularzu.
 • Dane przetwarzane i przechowywane będą wyłącznie w sposób i w czasie uzasadnionym prowadzoną współpracą oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 
Formularz kontaktowy
 • Karolina Lipkowska
  + 48 533 211 147
 • Romana Nowacka
  +48 533 211 127