Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
Powrót
Kurs Instruktora Fitness

Kurs Instruktora Fitness

Akcja Serca organizuje kursy Instruktora Fitness. Prowadzone są zajęcia praktyczne oraz teoretyczne. Całość szkolenia podzielona jest na część ogólną oraz specjalistyczną. Z części ogólnej są zwolnione osoby z tytułem mgr AWFu, Wychowania Fizycznego oraz osoby posiadające legitymacje instruktora rekreacji ruchowej lub Instruktora Sportu w innej dziedzinie. Ten etap zwieńczony jest egzaminem ogólnym z przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych. (Nie dajemy materiałów!) Część specjalistyczna nastawiona jest przede wszystkim na praktykę. Uczestnicy biorą udział nie tylko w wykładach, ale także w ćwiczeniach.

Głównym celem obu części jest przygotowanie uczestników do prowadzenia w przyszłości zajęć obejmujących różne formy fitness. Jednocześnie stanowi doskonałe przygotowanie do egzaminu instruktorskiego. Otrzymanie na nim pozytywnych wyników wiąże się z otrzymaniem przez kursanta legitymacji instruktora sportu w specjalności fitness - nowoczesne formy gimnastyki. Jest to równoznaczne z prawnym zatwierdzeniem kompetencji i pozwala na legalne wykonywanie zawodu.

Terminy kursów ZAKOPANE 2018/2019:
 
Kurs 1   1400 złotych Kraków
Kurs 2 05-10.02.2019 1400 złotych  Zakopane
Kurs 3 12-17.03.2019 1400 złotych Zakopane
Kurs 4  23-28.04.2019 1400 złotych Kraków
Kurs 5  21-26.05.2019 1400 złotych Zakopane
Kurs 6  18-23.06.2019 1400 złotych Zakopane


Po otrzymaniu dokumentów absolwent może podjąć się pracy:
 • w związkach i klubach sportowych
 • w ośrodkach rekreacyjnych i komercyjnych
 • w placówkach wypoczynkowych
 • na obozach i koloniach
 • w szkołach (przy prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego)

Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 300zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np IRR Narciarstwo)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 533-211-147


Na tym nie kończą się możliwości naszych absolwentów. Zdobyta wiedza i otrzymane uprawnienia pozwalają na otworzenie własnej szkółki bądź klubu rekreacyjnego oraz prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze komercyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką zajęć, atrakcyjną ceną oraz informacjami dodatkowymi zamieszczonymi poniżej. PROMOCJA!* 
Cena kursu dla  kursantów po naszych kursach IRR TYLKO 1200 zł! 

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH! 
Procedura zgłaszania się na kurs --> kliknij link --> Informacje dla kursantówW cenie:
 • Kurs
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie
 • Doświadczony Instruktor
 • Zajęcia z Pierwszej Pomocy (dla chętnych wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu)
 • Wydanie uprawnień (legitymacja IRR)
 • Wspaniała przygoda :)
 • Część ogólna On Line (bezpłatna)

Za dodatkową opłatą:
 • Możliwość wystawienia anglojęzycznej plastikowej wkładki do legitymacji (koszt 100 zł)
Z części ogólnej są zwolnione osoby z tytułem mgr AWFu, Wychowania Fizycznego 
oraz osoby posiadające legitymacje instruktora rekreacji ruchowej lub Instruktora Sportu w innej dziedzinie. 
Informacje dodatkowe:
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat
 • Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, legitymacja.
 • Możliwa jest opłata ratalna za kurs.
 • Dla chętnych wystawiamy faktury za udział w kursie,
 • Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.),
 • O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną,
 • Na wszystkie zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój sportowy.

Ramowy program kursu:
 •   Biologiczne podstawy rekreacji,
 •   Humanistyczne podstawy rekreacji,
 •   Teoria i metodyka rekreacji,
 •   Organizacji i marketingu,
 •   Turystyka
 •   Gimnastyka
 •   Gry i ćwiczenia rekreacyjne
 •   Zespołowe gry sportowe
 •   Zagadnienia dotyczące muzyki
 •   Różnorodności zajęć
 •   Dobór ćwiczeń do grupy z podziałem na wybrane formy zajęć,
 •   Budowa poszczególnych lekcji,
 •   Metodyka prowadzenia zajęć,
 •   Choreografia: zasady, budowa, kombinacje
 •   Najnowsze trendy w fitnessie,
 •   Techniki wykonywania ćwiczeń,
 •   Sylwetka i rola instruktora,
 •   Zdrowotne aspekty zajęć fitness
 •   Suplementacja i diety
 
Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz: 
Formularz kontaktowy