Powrót
Kurs Instruktora Fitness

Kurs Instruktora Fitness

Akcja Serca organizuje kursy Instruktora Fitness. Prowadzone są zajęcia praktyczne oraz teoretyczne. Całość szkolenia podzielona jest na część ogólną oraz specjalistyczną. Z części ogólnej są zwolnione osoby z tytułem mgr AWFu, Wychowania Fizycznego oraz osoby posiadające legitymacje instruktora rekreacji ruchowej lub Instruktora Sportu w innej dziedzinie. Ten etap zwieńczony jest egzaminem ogólnym z przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych. (Nie dajemy materiałów!) Część specjalistyczna nastawiona jest przede wszystkim na praktykę. Uczestnicy biorą udział nie tylko w wykładach, ale także w ćwiczeniach.

Głównym celem obu części jest przygotowanie uczestników do prowadzenia w przyszłości zajęć obejmujących różne formy fitness. Jednocześnie stanowi doskonałe przygotowanie do egzaminu instruktorskiego. Otrzymanie na nim pozytywnych wyników wiąże się z otrzymaniem przez kursanta legitymacji instruktora sportu w specjalności fitness - nowoczesne formy gimnastyki. Jest to równoznaczne z prawnym zatwierdzeniem kompetencji i pozwala na legalne wykonywanie zawodu.

Terminy kursów ZAKOPANE 2018:

20-24.06.2018
11-15.07.2018
22-26.08.2018


Po otrzymaniu dokumentów absolwent może podjąć się pracy:
 • w związkach i klubach sportowych
 • w ośrodkach rekreacyjnych i komercyjnych
 • w placówkach wypoczynkowych
 • na obozach i koloniach
 • w szkołach (przy prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego)

Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 300zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np IRR Narciarstwo)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 533-211-147


Na tym nie kończą się możliwości naszych absolwentów. Zdobyta wiedza i otrzymane uprawnienia pozwalają na otworzenie własnej szkółki bądź klubu rekreacyjnego oraz prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze komercyjnym.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką zajęć, atrakcyjną ceną oraz informacjami dodatkowymi zamieszczonymi poniżej. PROMOCJA!* 
Cena kursu dla  kursantów po naszych kursach IRR TYLKO 1200 zł! 

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH! 
Procedura zgłaszania się na kurs --> kliknij link --> Informacje dla kursantówW cenie:
 • Kurs
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie
 • Doświadczony Instruktor
 • Zajęcia z Pierwszej Pomocy (dla chętnych wystawiamy zaświadczenia o ukończeniu kursu)
 • Wydanie uprawnień (legitymacja IRR)
 • Wspaniała przygoda :)
 • Część ogólna On Line (bezpłatna)

Za dodatkową opłatą:
 • Możliwość wystawienia anglojęzycznej plastikowej wkładki do legitymacji (koszt 100 zł)
Z części ogólnej są zwolnione osoby z tytułem mgr AWFu, Wychowania Fizycznego 
oraz osoby posiadające legitymacje instruktora rekreacji ruchowej lub Instruktora Sportu w innej dziedzinie. 
Informacje dodatkowe:
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat
 • Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, legitymacja.
 • Możliwa jest opłata ratalna za kurs.
 • Dla chętnych wystawiamy faktury za udział w kursie,
 • Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.),
 • O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną,
 • Na wszystkie zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój sportowy.

Ramowy program kursu:
 •   Biologiczne podstawy rekreacji,
 •   Humanistyczne podstawy rekreacji,
 •   Teoria i metodyka rekreacji,
 •   Organizacji i marketingu,
 •   Turystyka
 •   Gimnastyka
 •   Gry i ćwiczenia rekreacyjne
 •   Zespołowe gry sportowe
 •   Zagadnienia dotyczące muzyki
 •   Różnorodności zajęć
 •   Dobór ćwiczeń do grupy z podziałem na wybrane formy zajęć,
 •   Budowa poszczególnych lekcji,
 •   Metodyka prowadzenia zajęć,
 •   Choreografia: zasady, budowa, kombinacje
 •   Najnowsze trendy w fitnessie,
 •   Techniki wykonywania ćwiczeń,
 •   Sylwetka i rola instruktora,
 •   Zdrowotne aspekty zajęć fitness
 •   Suplementacja i diety
 
Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz: 
Formularz kontaktowy