Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
Powrót
Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej

Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej

 
Kurs instruktora wspinaczki skałkowej to zdobycie uprawnień zawodowych. 

TERMIN: 16-18+23-25.11.2018
MIEJSCE: Skała k/Przybysławic (koło Krakowa)
Cena kursu: 1300 zł (część ogólna i specjalistyczna) lub 400 zł - Informacje --> PROMOCJE

Kolejne terminy:

16-18+23-25.11.2018
11-16.12.2018
11-13+18-20.01.2019
19-24.02.2019


ZAKWATEROWANIE KURSANCI ORGANIZUJĄ SOBIE WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 300zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np IRR Narciarstwo)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 533-211-147Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej, Instruktor sportu specjalność: Wspinaczka Skałkowa
Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz w terenie). 
Zajęcia odbywają się z  instruktorem posiadającym 17 letni staż w pracy Instruktora.
Na zajęcia dobrze zabrać osobisty sprzęt asekuracyjny oraz posiadany sprzęt wspinaczkowy, każdy kurs rozpoczyna się od omówienia przywiezionego sprzętu. Sprzęt zużywa się, wychodzi z użycia lub poszczególnych elementów alpiniści przestają używać na przełomie lat. Na miejscu mają Państwo możliwość zweryfikowania z Instruktorem posiadanego i używanego przez was sprzętu. Osobom nie posiadającym własnego sprzętu - na miejscu zostanie on udostępniony.

Każdy kursant po zakończonym kursie Instruktorskim otrzyma bon promocyjny,
oraz możliwość korzystania ze zniżek wykazanych w bonie*

*Zniżki są udzielane na drugi, trzeci oraz czwarty kurs robiony w naszej firmie.
*Promocje nie łączą się - rabaty są udzielane od ceny regularnej każdego kursu.

W cenie:
 • Kurs
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie
 • Doświadczony Instruktor
 • Wydanie uprawnień (legitymacja IRR)
 • Wspaniała przygoda :)
 • Część ogólna On Line (bezpłatna)
Cena kursu nie obejmuje:
 • Wejście na ścianki wspinaczkowe w sytuacji kiedy pogoda nie pozwala na zajęcia w terenie.
 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Możliwość wystawienia anglojęzycznej plastikowej wkładki do legitymacji (koszt 100 zł)
 • Egzamin poprawkowy, po doszkoleniu dla osób którym się nie uda zdać kursu: 300 zł.
Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja oraz instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z legitymacją instruktorską 
INFORMACJE DODATKOWE:
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat
 • Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, legitymacja.
 • Możliwa jest opłata ratalna za kurs.
 • Dla chętnych wystawiamy faktury za udział w kursie,
 • Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.),
 • O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną,
 • Na wszystkich zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój sportowy.
 • Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.Ramowy program kursu:
 • Historia Wspinania.
 • Przepisy prawne regulujące działalność instruktora sportu.
 • Podstawy treningu wspinaczkowego.
 • Podstawy diety.
 • Urazy i kontuzje wspinaczkowe.
 • Teoria asekuracji.
 • Technika i taktyka wspinaczki.
 • Organizacja zajęć wspinaczkowych.
 • Organizacja zawodów wspinaczkowych – przepisy dotyczące zawodów sportowych PZA. Sędziowanie zawodów wspinaczkowych.
 • Terapeutyczna wspinaczka rekreacyjna – psychologiczny i fizjologiczny aspekt.
 • Psychologiczne podstawy prowadzenia zajęć wspinaczkowych.
 • Gry i zabawy wspinaczkowe.


KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH - dowiedz się w swoim Urzędzie Pracy o możliwość finansowania kursu - w ramach przekwalifikowywania osób bezrobotnych -Informacje.

Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.
Formularz kontaktowy