Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
Powrót
Kurs Nauczycielski

Kurs Nauczycielski

PAŃSTWOWY KURS DLA NAUCZYCIELI PIERWSZEJ POMOCY Z LICENCJĄ MIĘDZYNARODOWĄ


Państwowe szkolenie dla nauczycieli pierwszej pomocy z licencją międzynarodową uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych na III i IV etapie edukacji szkolnej.


W dniu 26 sierpnia 2009 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2009 roku i określa zasady organizacji szkoleń nadających kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

Państwowe kwalifikacje w zakresie nauczania pierwszej pomocy, muszą posiadać wszyscy nauczyciele, 
którzy uczą pierwszej pomocy w placówkach oświatowych i szkołach. Te kwalifikacje muszą także posiadać nauczyciele uczący przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Cena kursu 850 zł

Dla grup zorganizowanych możliwe indywidualne promocje.

Czas trwania 30 h, zakończony egzaminem

Zakres:
 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • wezwanie pomocy
 • bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia
 • poszkodowany nieprzytomny
 • resuscytacja krążeniowo - oddechowa
 • defibrylacja z użyciem AED
 • zadławienia
 • urazy i skutki urazów
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych
 • wstrząs - zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 • unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowia
 • zatrucia
 • wsparcie psychiczne poszkodowanego
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych