Powrót
Kursy instruktorskie

Instruktor Rekreacji Ruchowej oraz Sportu

ZAPRASZAMY NA KURSY
INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ ORAZ INSTRUKTORA SPORTU
WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH. 


Naszym głównym celem jest stworzyć grupę osób - INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ, INSTRUKTORÓW SPORTU reprezentujących zweryfikowane rzetelne informacje, zdolnych w pełni do wykonywania swojego zawodu, niosących bezpieczeństwo, komfort oraz pomoc innym. Sztab Trenerów/Instruktorów prowadzących nasze kursy to specjaliście w swoich dyscyplinach, profesjonaliści w każdym calu, którzy zaskoczą was podczas kursu nie jeden raz.
Weryfikacja umiejętności, usystematyzowanie i zdobycie wiedzy z zakresu metodyki nauczania to kwestie najważniejsze podczas kursu. Biorąc pod swoje skrzydła swoich kursantów, mniejszych czy większych musicie mieć pewność że umiecie, wiecie, jesteście gotowi nauczać. Dlatego warto się szkolić - misją jest nauczanie i ważne by robić to dobrze.

Kurs instruktora rekreacji ruchowej przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach sportowych, ośrodkach sportowych, na obozach  i koloniach. Dodatkowo umożliwia prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli), prowadzenia zajęć w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z daną specjalnością. Kurs może stanowić również odświeżenie i usystematyzowanie wiadomości dla osób, które już prowadzą zajęcia.


Możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH kursach i odpracowanie ich podczas 23 Przystanku Woodstock.
Więcej informacji: http://www.akcjaserca.pl/Promocje


Najbliższe Kursy w systemie stacjonarnym i weekendowym:
 

1. Kurs Instruktora Pływania: 12-17.06.2018  Zakopane. Cena: 990/1090 zł.
2.
Instruktor Survivalu:  06-10.06.2018 Gorce woj. Małopolskie. Cena: 1100 zł.
3. Instruktor Jazdy konnej: 16-23.06.2018 Rogoźnik k/Nowego Targu. Cena: 1650 zł.
4. Instruktor Wspinaczki Skałkowej: 
15-17+22-24.06.2018 k/Krakowa. Cena: 990 zł/1090 zł.
5. Instruktor Kajakarstwa: 13-17.06.2018 Niedzica Zamek + Gródek N/Dunajcem. Cena: 1250 zł.
6. Instruktor Tenisa Ziemnego: 20-24.06.2018 
Zakopane. Cena: 1200 - 1400 zł.
7. Trener Siłowni: (Instruktor Siłowni +Tr.Personalny): 08-10+15-17.06.2018  Nowy Targ. Cena: 2500zł.
8. Kurs Instruktora Hipoterapii: 11-17.06.2018 Zabrze Cena: 1800 zł.
 


Więcej terminów oraz informacje w zakładkach konkretnych kursów instruktorskich --->

Część ogólna kursu: ON LINE  (Część ogólna zaliczana jest w formie e-lerningowej)
Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja oraz instruktorzy innych specjalności z legitymacją instruktorską.     Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 300zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np IRR Narciarstwo)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 533-211-147

Uprawnienia:
Po ukończeniu kursu, zaliczeniu części ogólnej i zdaniu egzaminu instruktorskiego, kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej lub Instruktora Sportu w danej specjalności (uprawniającą do pracy w charakterze instruktora). Legitymacja jest wydawana przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ (SRSiKF). Czas oczekiwania na wydanie legitymacji 2-3 tygodnie.Uczestnikami mogą być osoby, które:
 • mają ukończone 18 lat i wykształcenie minimum zawodowe.
 • posiadają doświadczenie w wybranej dziedzinie
 • posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktorskim,
 • cechują się wysoką sprawnością fizyczną,
 • zaliczą egzamin wstępny.
Informacje dodatkowe:
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona.
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, legitymacja.
 • Możliwa jest opłata ratalna za kurs (Minimum 50% należności trzeba wpłacić do dnia rozpoczęcia kursu)
 • Istnieje możliwość finansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.).
 • O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną.
 • Na wszystkich zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój sportowy.
 • Istnieje możliwość wystawienia anglojęzycznej wkładki do legitymacji (plastikowa karta), koszt: 100 zł --> kliknij
 • Egzamin poprawkowy jest płatny 300 zł.

 
Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:
 • Zdany egzamin wstępny
 • Frekwencja min. 90%
 • Zaliczenie egzaminu końcowego
 • Zaliczenie części ogólnej kursu (dla kursantów którzy jej nie posiadają).
      
Dokumenty, które należy posiadać ze sobą w dniu rozpoczęciu kursu:
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły (nieobowiązkowo) 
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie na instruktora rekreacji ruchowej
 • polisa ubezpieczeniowa NNW  obejmujące zagadnienia sportowe na czas trwania kursu
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • wypełnione oświadczenie o udziale w kursie 
 • potwierdzenie wpłaty zaliczki oraz pozostała część wpłaty.
UWAGA! DARMOWE KURSY DLA BEZROBOTNYCH! 

Możliwość odbycia kursów finansowanych przez Urzędy Pracy!
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00098/2011 dzięki czemu możemy podpisywać umowy z Urzędami Pracy, które aktywnie działają, które posiadają środki finansowe na szkolenie osób bezrobotnych i pomagają osobom bezrobotnym w poszerzaniu kwalifikacji zawodowych.


1.Jeśli chcesz aby Urząd Pracy finansował Twój kurs IRR, musisz być zarejestrowany jako bezrobotny. 
2. Skontaktuj się z Urzędem Pracy i dowiedz, czy posiadają środki na szkolenie bezrobotnych i czy jest możliwość otrzymania skierowania na kurs. 
3. Zgłoszenie przez Urząd musi do nas wpłynąć najpóźniej dwa tygodnie przed kursem! 
4. Cała procedura zgłoszenia odbywa si na linii Urząd- Instytucja Szkoleniowa.
4.Ty przybywasz do nas i ZDOBYWASZ ATRAKCYJNY ZAWÓD!

Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.