Powrót
Karty pływackie

Karty pływackie

ZDOBYWANIA KART PŁYWACKICH W WODNYM POGOTOWIU RATUNKOWYM:

Karta Pływacka to rodzaj dokumentu, poświadczającego umiejętności pływania osoby, której została wydana.

Wodne Pogotowie Ratunkowe wydaje karty pływackie w formie plastikowej twardej wodoodpornej karty, którą zawsze można mieć przy sobie i bez względu na warunki atmosferyczne nie ulegnie uszkodzeniu. Karta jest wydawana dożywotnio, nie ma konieczności powtórnego zdawania egzaminu w celu odnowienia karty pływackiej.
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:
  • Przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach, lub 400 m z pradem wody w tym co najmniej 100 m na plecach.
  • Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m.
  • Przepłynięcie pod wodą co najmniej 5m, w wodzie stojecej lub 15 m z prądem wody (start z powierzchni wody)
Kartę pływacką bez obowiązku zdawania egzaminu może uzyskać osoba, która ukończyła 12 lat oraz posiada aktualną klasę sportową w pływaniu, a także kursant po ukończeniu kursu na Ratownika Wodnego.

CENA KARTY PŁYWACKIEJ: 40 zł.Egzaminatorzy:

Karty pływackie wydawane są po złożeniu egzaminu z umiejętności pływania. Egzaminy w celu uzyskania karty pływackiej może prowadzić Ratownik Wodny, który posiada opłaconą składkę na bieżący rok.
Egzaminy są przeprowadzane na wodach otwartych, pływalniach i kąpieliskach.
Egzamin w celu uzyskania kart pływackich odbywa się w punktach wyznaczonych przez egzaminującego

WAŻNE Posiadacz karty pływackiej obowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących na danych wodach.W razie dodatkowych pytań zadzwoń lub napisz!

Formularz kontaktowy