Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
Powrót
Wspierają nas

Wspieraj z nami bezpieczeństwo

Wodne Pogotowie Ratunkowe jest Stowarzyszeniem zrzeszającym ratowników wodnych na terenie całej Polski. Jego celem jest wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym, jak i rozwijanie oraz popularyzacja sportu, aktywnego wypoczynku.
Poza prowadzeniem szeregu rozmaitych kursów jako misję przyjęliśmy także zwiększanie bezpieczeństwa na terenach wodnych, poprzez:

* działalność profilaktyczną związaną z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą,
* organizację szkoleń o tematyce ratowniczej,
* organizowanie pokazów związanych z pierwszą pomocą oraz ratownictwem wodnym, 
* patrolowanie zabezpieczanych terenów wodnych.
Ratownicy Wodni związani ze Stowarzyszeniem pracują na kąpieliskach zlokalizowanych w całej Polsce. Poprzez kształcenie nowej i dokształcanie już istniejącej kadry, nasza działalność przynosi rokrocznie pozytywne rezultaty tj.. przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na wielu jeziorach i zalewach wodnych.

W chwili obecnej zrzeszamy w naszej organizacji kilka tysięcy młodych, ambitnych i chętnych do działania ludzi. Brakuje nam tylko wsparcia finansowego, które pozwoliłoby kontynuować modernizacje oraz wymianę sprzętu, niezbędnego do skutecznego działania.

Wymiana sprzętu, na którym pracują ratownicy wodni oraz modernizacja baz ratowniczych stanowi ogromny wydatek dla naszej organizacji. Chcemy, aby zabezpieczenie obszarów wodnych w Polsce było na jak najwyższym poziomie. Niestety nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów z tym związanych.

Jeśli podobnie jak nam bliska jest Państwu idea bezpiecznego wypoczynku na kąpieliskach zachęcamy do współpracy –zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo!

 DO TEJ PORY WSPARLI NAS:

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica:
Żwirownia Kruszywa:Marszałek Województwa Małopolskiego


Wojewoda Lubuski


Gmina Łapsze Niżne:Gmina Czorsztyn:Urząd Miasta Tarnobrzeg:Hotel Dr Irena Eris Krynica Zdrój oraz Hotel Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie:
Hotel Masuria:
Ośrodek Szkoleniowy - Centrum Falenty:
Studio Stante - Uzdrowisko miejskie:

Jeżeli chcą Państwo wspierać Ratownictwo Wodne zapraszamy do kontaktu
z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym:


Markiem Jasińskim 792-211-127
Romana Nowacka 533-211-127
  • Romana Nowacka
    +48 533 211 127
  • Marek Jasiński