Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
facebook
Powrót
Kurs Pierwszej Pomocy

Kursy Pierwszej Pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy są jednym z filarów działalności Akcji Serca. To między innymi od nich rozpoczęła się działalność naszej firmy. Chcemy upowszechniać temat pierwszej pomocy i szeroko pojętego ratownictwa wśród jak najszerszego grona odbiorców, ponieważ wiemy, jak istotna jest szybka reakcja na sytuację, która wymaga udzielenia pierwszej pomocy do czasu przybycia służb ratunkowych.

Kursy Pierwszej Pomocy

W naszej ofercie posiadamy szkolenia zawierające pełen zakres wiedzy związanej z pierwszą pomocą, czyli Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz te szkolenia z programem nauczania obejmującym mniejszy zakres tematyczny.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z kilkoma wariantami szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przygotowanymi przez Akcję Serca. Jeśli zaplanowaliście szkolenie o innej tematyce, długości lub marzy Wam się szkolenie skonstruowane specjalnie dla Was, skontaktujcie się z nami! Postaramy się dostosować harmonogram kursu do Waszych wymagań.

Kursy Pierwszej Pomocy

Mamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi. Dysponujemy pełnym zapleczem technicznym i odpowiednim sprzętem, co pozwala nam na przeprowadzenie szkolenia w dowolnie wybranym miejscu w Polsce.
Podczas naszych kursów stawiamy duży nacisk na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Wiemy jak ważnym elementem kursu są ćwiczenia i nauka odpowiednich zachowań. Podczas ich trwania nie tylko można sprawdzić, jak wykonuje się dane czynności, ale także pozbyć się lęku, który towarzyszy sytuacji, w której jesteśmy świadkami zdarzenia zagrażającemu zdrowiu lub życiu osoby poszkodowanej. Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz zdobycie w jego trakcie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
 

BLS/AED
(Basic Life Support, Automated External Defibrillation)

Kurs podstawowy, skierowany do osób bez przeszkolenia medycznego. Kurs trwa 5 godzin, w tym czasie realizowane są zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia z wybranych zagadnień tematycznych.
Program zajęć obejmuje podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS) oraz wykorzystanie półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Szczegółowy zakres tematyczny:
 • ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • wstępna ocena stanu poszkodowanego,
 • prawidłowe wzywanie służb ratunkowych,
 • rozpoznanie podstawowych stanów zagrożenia życia,
 • postępowanie w stanach bezpośredniego zagrożenia życia (np. udar, zawał),
 • algorytm postępowania z poszkodowanym nieprzytomnym posiadającym oddech,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR),
 • obsługa i użycie AED,
 • algorytm postępowania z poszkodowanym zakrztuszonym.


Cena kursu BLS/AED:
150 zł – cena regularna za osobę
100 zł – cena promocyjna w przypadku zgłoszenia grupy minimum pięciu osób.
 
Kursy Pierwszej Pomocy

 

BTLS
(Basic Trauma Life Support)

Kurs przeznaczony dla osób, które przeszły wcześniej podstawowy kurs pierwszej pomocy (BLS/AED). Celem tego szkolenia jest rozbudowanie umiejętności kursanta o wiadomości z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym z urazami. Kurs trwa 4 godziny i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i ćwiczenia.
 
Program zajęć BTLS obejmuje informacje na temat podstawowej genezy występowania urazów, ich rozpoznawania poprzez tzw. badanie urazowe oraz odpowiednie ich zaopatrzenie.
 
Szczegółowy zakres tematyczny:
 • ocena i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
 • omówienie zawartości apteczki,
 • wstępna ocena stanu poszkodowanego – badanie urazowe,
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia,
 • krwotoki,
 • urazy chemiczne,
 • urazy termiczne (oparzenia, odmrożenia),
 • rany i zranienia,
 • urazy kręgosłupa,
 • pomoc osobie we wstrząsie,
 • zaopatrywanie ran i urazów,
 • użycie deski ortopedycznej oraz kołnierza ortopedycznego,
 • transport poszkodowanego z miejsca zagrożenia.
 
Cena kursu BTLS:
200 zł – cena regularna za osobę.
150 zł – cena promocyjna w przypadku zgłoszenia grupy minimum pięciu osób.

Kursy Pierwszej Pomocy
 

Obsługa AED
(Automated External Defibrillation)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby nauczyć się obsługi półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) - urządzenia, które coraz częściej można spotkać w miejscach publicznych takich jak dworce, muzea, stadiony, galerie handlowe. W trakcie szkolenia chcemy pokazać, że wbrew powszechnej opinii nie jest to urządzenie skomplikowane w użyciu, a jego wykorzystanie zdecydowanie zwiększa szanse poszkodowanego na przeżycie.
Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kurs trwa 3 godziny.
W szczególnych przypadkach, na życzenie klienta, oprócz przeprowadzenia kursu Akcja Serca może pośredniczyć w zakupie AED.

Szczegółowy zakres tematyczny:
 
 • odświeżenie wiadomości z zakresu CPR,
 • budowa oraz rodzaje defibrylatorów,
 • zasady bezpieczeństwa przed użyciem AED,
 • wskazania do użycia defibrylatora,
 • warunki bezpieczeństwa oraz użycie AED,
 • prowadzenie defibrylacji podczas sytuacji wyjątkowych, np. w przypadku dzieci, u osoby podtopionej,
 • podstawy prawne związane z użyciem defibrylatora.
 
Cena kursu z obsługi AED:
150 zł – cena regularna za osobę.
100 zł – cena promocyjna w przypadku zgłoszenia grupy minimum pięciu osób.
 
Kursy Pierwszej Pomocy
 

Szkolenie łączone:
BLS/AED + BTLS

Czas trwania szkolenia: 9 godzin.
Cena kursu łączonego:

300 zł – cena regularna za osobę.
220 zł – cena promocyjna w przypadku zgłoszenia grupy minimum pięciu osób.

 

ZAPISY NA KURS:

Wiadomość e-mail na adres: biuro@akcjaserca.pl  
Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 100zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np Sternik Motorowodny )
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 533-211-147, 792-211-146

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
-  telefoniczny pod numerem: 533-211-127 lub 533-211-147
- mailowy pod adresem: biuro@akcjaserca.pl
- poprzez formularz kontaktowy na dole strony

Zapraszamy do udziału w kursach prowadzonych przez Akcję Serca! 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony przetwarzania danych osobowych, informujemy iż:

 • Administratorem podanych w kwestionariuszu danych osobowych jest Marek Jasiński Akcja Serca, z siedzibą w Nowym Targu 34-400, Os. Wincentego Witosa 19/4.
 • Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby uzyskania przez Państwa odpowiedzi na zadane pytania lub/i przygotowania dokumentacji związanej z organizacją kursu, co oznacza również konieczność powierzania ich osobom prowadzącym kurs, organom nadzorującym ich przebieg.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz wnioskowania o ich poprawienie oraz usunięcie. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie, a także zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Państwa udziału w prowadzonych przez Administratora kursach lub pozostałych wydarzeniach.
 • Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w zakresie niezbędnym do realizacji kursu lub pozostałych wydarzeń, których dotyczy informacja zawarta w formularzu.
 • Dane przetwarzane i przechowywane będą wyłącznie w sposób i w czasie uzasadnionym prowadzoną współpracą oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 
Formularz kontaktowy
 • Karolina Lipkowska Karolina Lipkowska
  + 48 533 211 147
 • Romana Nowacka Romana Nowacka
  +48 533 211 127
Zobacz także
 • kursy-motorowodne
 • dostępne w ofercie Akcja Serca
 • dostępne w ofercie Akcja Serca
 • dostępne w ofercie Akcja Serca