Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
facebook
Powrót
Kurs Instruktora Hipoterapii

Kurs Instruktora Hipoterapii

Kurs dla instruktorów jazdy konnej i dla osób bez uprawnień instruktorskich

Zapraszamy na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – specjalność HIPOTERAPIA 

Z pewnością słyszeli Państwo o hipoterapii, czyli wykorzystaniu jazdy konnej w rehabilitacji.

Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji polegająca na zastosowaniu jazdy konnej w celach leczniczych. Instruktorem hipoterapii może zostać osoba, która legitymuje się wykształceniem minimum średnim oraz umiejętnością jazdy konnej i doświadczeniem w kontakcie z końmi.

Ceny kursu Rogoźnik: 
Osoby posiadające Kurs Instruktora Jazdy konnej: 1690 zł.
Osoby nie posiadające Kursu Instruktora Jazdy Konnej: 1990 zł. 

KURSY INSTRUKTORA HIPOTERAPII - TERMINY:
 
  Termin dla osób 
nie posiadających uprawnień 
Instruktora Jazdy Konnej:
Termin dla osób 
posiadających uprawnienia
Instruktora Jazdy Konnej:
Miejsce kursu:  Ilość miejsc: 
I Termin: 7-15.05.2020 10-15.05.2020 Rogoźnik 5
II Termin: 06-13.06.2020 09-13.06.2020 Rogoźnik 8
II Termin: 18-25.07.2020 20-25.07.2020 Rogoźnik 7
      Rogoźnik  

Miejsca prowadzenia kursów:
Rogoźnik k/Nowego Targu woj. Małopolskie - Stajnia Dworna.

Praktyki:
Istnieje możliwość zorganizowania praktyk dla uczestników naszych kursów.

Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 300zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np IRR Narciarstwo)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 691-757-912

Kurs Instruktora Hipoterapii

Nasze kursy stanowią profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu instruktora hipoterapii oraz pracy w takich miejscach jak placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, medyczne, kluby jeździeckie. 

Kurs Instruktora Hipoterapii

Zapraszamy na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – specjalność HIPOTERAPIA.

Kurs Instruktora Hipoterapii składa się z następujących części: 
 • Część hipoterapeutyczna
 • Część hipologiczna
 • Egzamin pisemny z każdej części
 • Egzamin praktyczny
Część hipoterapeutyczna (specjalistyczna) odbywać się będzie na sali wykładowej ze względu na charakterystykę zagadnień.

Część hipologiczna odbywa się w stadninie koni, gdzie prowadzone są zajęcia z hipoterapii lub szkółki jeździeckiej.
Pod warunkiem, że do kursu przystępują osoby posiadające już uprawnienia instruktora jazdy konnej (IRR, Intr. PZJ), jest możliwość pominięcia części hipologicznej.

Kurs Instruktora Hipoterapii

Kursanci muszą jednak wykazać się umiejętnością jeździecką i wiedzą na temat bezpiecznego prowadzenia zajęć na egzaminie praktycznym, który jest obowiązkowy dla wszystkich.

 

Informacje dla uczestników Kursu Instruktora Hipnoterapii 

W cenie kursu:
 • Kurs przygotowujący do zawodu
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie
 • Doświadczony instruktor/wykładowca
 • Codzienna jazda (część hipologiczna)
 • Szkolenie z Pierwszej Pomocy (możliwość wystawienia zaświadczenia)
 • Poszerzenie kwalifikacji i wiedzy specjalistycznej
 • Część ogólna on-line
Cena kursu nie obejmuje:
 • Anglojęzycznej legitymacji (plastikowa wkładka ze zdjęciem - koszt 100 zł.)
 • Zakwaterowania oraz wyżywienia.
 • Egzaminu poprawkowego (dla osób którym nie uda się zdać egzaminu podczas kursu):300zł.
Kurs Instruktora Hipoterapii

Część hipoterapeutyczna zawiera:
 • Wiadomości podstawowe na temat anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka
 • Podstawowe informacje z psychologii i pedagogiki
 • Podstawowe wiadomości medyczno- rehabilitacyjne
 • Kanony hipoterapii oraz zasady bezpieczeństwa podczas pracy
Część hipologiczna zawiera:
 • Wiadomości podstawowe na temat hodowli koni
 • Dobór konia do hipoterapii oraz zasad bezpieczeństwa
 • Podstawy profilaktyki weterynaryjnej
 • Podstawy psychologii i fizjologii koni
Na egzaminie praktycznym z jazdy konnej należy zaprezentować:
 • Prawidłowe prowadzenie konia (step, kłus, galop) na oklep
 • Jazda przez koziołki oraz podstawowe ćwiczenia woltyżerskie
 • Bezpieczne zachowanie w stajni na ujeżdżalni oraz przygotowanie konia do zajęć
Dokumentacja:
 • Potwierdzenie wykształcenia min. średniego
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do jazdy konnej oraz podjęcia pracy hipoterapeuty wydany przez lekarza medycyny pracy/sportu.
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia legitymacji instruktorskiej (IRR, PZJ)
 • Formularz zgłoszenia na kurs.
 • Zaświadczenie o opłacie całościowej/ratalnej za kurs.
Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym zaliczeniu wszystkich egzaminów należy odbyć obowiązkowe praktyki – 80 h w wyspecjalizowanych ośrodkach jeździeckich pod względem prowadzenia zajęć z hipoterapii.

Istnieje możliwość zorganizowania praktyk przez naszą firmę. Zapisy możliwe również w czasie trwania Kursu Instruktora Hipoterapii. 


Kurs Instruktora Hipoterapii

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH - dowiedz się w swoim Urzędzie Pracy o możliwość finansowania kursu - w ramach przekwalifikowywania osób bezrobotnych - Informacje.

Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.
Formularz kontaktowy