Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
facebook
Powrót
Kurs Instruktora Hipoterapii

Kurs Instruktora Hipoterapii

KURS INSTRUKTORA HIPOTERAPII DLA INSTRUKTORÓW JAZDY KONNEJ
A TAKŻE DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH UPRAWNIEŃ INSTRUKTORSKICH.


Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji polegająca na zastosowaniu jazdy konnej w celach leczniczych. Instruktorem hipoterapii może zostać osoba, która legitymuje się wykształceniem minimum średnim oraz umiejętnością jazdy konnej i doświadczeniem w kontakcie z końmi.

Ceny kursu Rogoźnik: 
Osoby posiadające Kurs Instruktora Jazdy konnej: 1690 zł.
Osoby nie posiadające Kursu Instruktora Jazdy Konnej: 1990 zł. 
KURSY INSTRUKTORA HIPOTERAPII - TERMINY:

 
  Termin dla osób 
nie posiadających uprawnień 
Instruktora Jazdy Konnej:
Termin dla osób 
posiadających uprawnienia
Instruktora Jazdy Konnej:
Miejsce kursu:  Ilość miejsc: 
I Termin: 14-21.04.2019 16-21.04.2019 Rogoźnik 7
II termin: 06-12.05.2019 08-12.05.2019 Rogoźnik 8
III termin: 10-16.06.2019 12-16.06.2019 Rogoźnik 10
IV termin: 15-21.07.2019 17-21.07.2019 Rogoźnik 10

Miejsca prowadzenia kursów:
Rogoźnik k/Nowego Targu woj. Małopolskie - Stajnia Dworna.

Praktyki:
Istnieje możliwość zorganizowania praktyk dla uczestników naszych kursów.


Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 300zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np IRR Narciarstwo)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 533-211-147
Kurs Instruktora Hipoterapii


Szkolenie instruktora hipoterapii przygotowuje do pracy w charakterze instruktora hipoterapii w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, medycznych a także w klubach jeździeckich.

Kurs Instruktora Hipoterapii
Zapraszamy na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej – specjalność HIPOTERAPIA.

Na kurs składa się:
 • Część Hipoterapeutyczna
 • Część Hipologiczna
 • Egzamin pisemny z każdej części
 • Egzamin praktyczny
Część Hipoterapeutyczna (specjalistyczna) odbywa się na sali wykładowej ze względu na charakterystykę zagadnień.
Część Hipologiczna odbywa się w stadninie koni, gdzie prowadzone są zajęcia z hipoterapii oraz szkółki jeździeckiej.

Kurs Instruktora Hipoterapii

W sytuacji gdy do kursu przystępują osoby posiadające już uprawnienia instruktora jazdy konnej (IRR , PZJ ) jest możliwość pominięcia części Hipologicznej. Kursanci muszą jednak wykazać się umiejętnością jeździecką i wiedzą na temat bezpiecznego prowadzenia zajęć. Umiejętności są weryfikowane podczas egzaminu praktycznego, który jest obowiązkowy dla wszystkich kursantów.


Każdy kursant po zakończonym kursie Instruktorskim otrzyma bon promocyjny,
oraz możliwość korzystania ze zniżek wykazanych w bonie*
Kurs Instruktora Hipoterapii
*Zniżki są udzielane na drugi, trzeci oraz czwarty kurs robiony w najszej firmie.
*Promocje nie łączą się - rabaty są udzielane od ceny regularnej każdego kursu.

W cenie kursu:
 • Kurs przygotowujący do zawodu
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie
 • Doświadczony instruktor/wykładowca
 • Codzienna jazda (część hipologiczna)
 • Szkolenie z Pierwszej Pomocy (możliwość wystawienia zaświadczenia)
 • Poszerzenie kwalifikacji i wiedzy specjalistycznej
 • Część ogólna on-line
Cena kursu nie obejmuje:
 • Anglojęzycznej legitymacji (plastikowa wkładka ze zdjęciem - koszt 100 zł.)
 • Zakwaterowania oraz wyżywienia.
 • Egzaminu poprawkowego (dla osób którym nie uda się zdać egzaminu podczas kursu):300zł.
Kurs Instruktora Hipoterapii

Część Hipoterapeutyczna zawiera:
 • Wiadomości podstawowe na temat anatomii, fizjologii i biomechaniki człowieka
 • Podstawowe informacje z psychologii i pedagogiki
 • Podstawowe wiadomości medyczno- rehabilitacyjne
 • Kanony Hipoterapii oraz zasady bezpieczeństwa podczas pracy

Część Hipologiczna zawiera:
 • Wiadomości podstawowe na temat hodowli koni
 • Dobór konia do Hipoterapii oraz zasad bezpieczeństwa
 • Podstawy profilaktyki weterynaryjnej
 • Podstawy psychologii i fizjologii koni
 • Na egzaminie praktycznym z jazdy konnej należy zaprezentować:
 • Prawidłowe prowadzenie konia (step, kłus, galop) na oklep
 • Jazda przez koziołki oraz podstawowe ćwiczenia woltyżerskie
 • Bezpieczne zachowanie w stajni na ujeżdżalni oraz przygotowanie konia do zajęć

Dokumentacja:
 • Potwierdzenie wykształcenia min. średniego
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do jazdy konnej.
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
 • Kserokopia legitymacji instruktorskiej (IRR, PZJ)
 • Ubezpieczenie NNW na czas trwania kursu.

Po zakończeniu szkolenia oraz pozytywnym zaliczeniu wszystkich egzaminów należy odbyć obowiązkowe praktyki – 80 h w ośrodkach jeździeckich prowadzących zajęcia z hipoterapii. Praktyki kursant organizuje sobie we własnym zakresie.

Kurs Instruktora Hipoterapii

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH - dowiedz się w swoim Urzędzie Pracy o możliwość finansowania kursu - w ramach przekwalifikowywania osób bezrobotnych - Informacje.

Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.
Formularz kontaktowy