Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
facebook
Powrót
Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej

Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej

 
Zapraszamy na:

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej, Instruktor Sportu specjalność: Wspinaczka Skałkowa

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia na ściance wspinaczkowej oraz w terenie).

TERMIN: 10-12+17-19.01.2020
MIEJSCE: Skała k/Przybysławic (koło Krakowa)
Cena kursu: 1300 zł (część ogólna i specjalistyczna) lub 400 zł - Informacje --> PROMOCJE

Kolejne terminy:


10-15.03.2020

ZAKWATEROWANIE KURSANCI ORGANIZUJĄ SOBIE WE WŁASNYM ZAKRESIE.
Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 300zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np IRR Narciarstwo)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 691-757-912

Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej

Zajęcia odbywają się z instruktorem posiadającym 17-letni staż w pracy instruktora.
Na zajęcia dobrze jest zabrać osobisty sprzęt asekuracyjny oraz sprzęt wspinaczkowy, każdy kurs rozpoczyna się od omówienia przywiezionego sprzętu. Warto pamiętać, że sprzęt zużywa się lub wychodzi z użycia. Na miejscu mają Państwo możliwość zweryfikowania z instruktorem jakości i bezpieczeństwa posiadanego i używanego przez Was sprzętu. Osobom nieposiadającym własnego sprzętu – na miejscu zostanie on udostępniony.

Uczestnicy, którzy z sukcesem zakończą Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej, zyskują kwalifikacje m.in. do prowadzenia i nadzorowania zajęć i szkolenia na wszystkich rodzajach kursów wspinaczkowych i kierowania kursami wspinaczki skalnej oraz kursami wspinaczki sportowej. Połączenie zajęć teoretycznych i praktycznych na naszym Kursie Instruktora Wspinaczki Skałkowej zapewnia doskonałe przygotowanie do pracy instruktora i związanych z nią wyzwań. 


W cenie:
 • Kurs
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne na wysokim poziomie
 • Doświadczony instruktor wspinaczki skałkowej 
 • Wydanie uprawnień (legitymacja IRR)
 • Wspaniała przygoda :)
 • Część ogólna On Line (bezpłatna)
Za dodatkową opłatą:
 • Wejście na ścianki wspinaczkowe w sytuacji kiedy pogoda nie pozwala na zajęcia w terenie.
 • Możliwość wystawienia anglojęzycznej plastikowej wkładki do legitymacji (koszt 100 zł)
 • Egzamin poprawkowy, po doszkoleniu dla osób którym się nie uda zdać kursu: 300 zł.
Z części ogólnej kursu zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja oraz instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z legitymacją instruktorską.

Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej


INFORMACJE DODATKOWE:
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona.
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, legitymacja.
 • Możliwa jest opłata ratalna za kurs.
 • Dla chętnych wystawiamy faktury za udział w kursie,
 • Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.),
 • O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną,
 • Na wszystkich zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój sportowy.

Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej

Ramowy program kursu:
 • Historia Wspinania.
 • Przepisy prawne regulujące działalność instruktora sportu.
 • Podstawy treningu wspinaczkowego.
 • Podstawy diety.
 • Urazy i kontuzje wspinaczkowe.
 • Teoria asekuracji.
 • Technika i taktyka wspinaczki.
 • Organizacja zajęć wspinaczkowych.
 • Organizacja zawodów wspinaczkowych – przepisy dotyczące zawodów sportowych PZA. Sędziowanie zawodów wspinaczkowych.
 • Terapeutyczna wspinaczka rekreacyjna – psychologiczny i fizjologiczny aspekt.
 • Psychologiczne podstawy prowadzenia zajęć wspinaczkowych.
 • Gry i zabawy wspinaczkowe.
Szczegółowy program kursu i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

W razie pytań o Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowej prosimy o kontakt.
 
Formularz kontaktowy