Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
facebook
Powrót
Kursy instruktorskie

Kursy instruktorskie

Instruktor Rekreacji Ruchowej oraz Sportu

ZAPRASZAMY NA NASZE KURSY INSTRUKTORSKIE:
INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ ORAZ INSTRUKTORA SPORTU
WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH.

 Kursy Instruktorskie

Naszym głównym celem jest wyszkolić grupę osób - instruktorów rekreacji ruchowej, instruktorów sportu – posiadających rzetelną wiedzę i kompetencje zawodowe, zawsze zapewniających bezpieczeństwo, komfort oraz pomoc innym. Sztab trenerów/instruktorów prowadzących nasze kursy to specjaliści w swoich dyscyplinach, profesjonaliści w każdym calu, którzy pozytywnie zaskoczą Was podczas kursu swoimi kwalifikacjami.

Weryfikacja umiejętności, usystematyzowanie i zdobycie wiedzy z zakresu metodyki nauczania to kwestie najważniejsze podczas naszych kursów instruktorskich. Zapewniamy, że warto się szkolić – naszą misją jest skuteczne nauczanie.
 

Co można robić po ukończeniu kursu na instruktora sportu?

Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej oraz Sportu przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach sportowych, ośrodkach sportowych, na obozach i koloniach. Dodatkowo umożliwia prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli), prowadzenia zajęć w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z daną specjalnością. Kurs może stanowić również odświeżenie i usystematyzowanie wiadomości dla osób, które już prowadzą zajęcia.

Kursy Instruktorskie

Możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH kursach instruktorskich i odpracowania ich podczas 23 Przystanku Woodstock.
Więcej informacji: https://www.akcjaserca.pl/Promocje
 

Najbliższe kursy instruktorskie w systemie stacjonarnym i weekendowym:

 
1. 04-09.02.2020 INSTRUKTOR PŁYWANIA ZAKOPANE CENA 990 ZŁ
2. 13-18.01.2020 INSTRUKTOR NARCIARSTWA BUKOWINA CENA 1050/1250 ZŁ
3. 02-09.05.2020 INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ/ ROGOŹNIK KOŁO NOWEGO TARGU CENA 1650 ZŁ
4 14-16+21-23.02.2020 INSTRUKTOR SAMOOBRONY KRAKÓW CENA 1250 ZŁ
5. 14-16+21-23.02.2020 TRENER SIŁOWNI NOWY TARG CENA 2500 ZŁ
6. 10-15.03.2020 INSTRUKTOR WSPINACZKI SKAŁKOWEJ SKAŁA K. KRAKOWA CENA 1300 ZŁ
7. 22-26.04.2020 INSTRUKTOR SURVIVALU BIESZCZADY CENA 1400 ZŁ

Więcej terminów oraz informacje w zakładkach konkretnych kursów instruktorskich --->

Część ogólna kursu: ONLINE  (Część ogólna zaliczana jest w formie e-learningowej)
Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja oraz instruktorzy innych specjalności z legitymacją instruktorską.     

Kursy Instruktorskie

Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 300zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np. IRR Narciarstwo)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
4. Aby zgłosić się na kurs konieczne jest dołączenie zgody na udostępnienie  i przetwarzanie danych osobowych, o treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji / uczestniczenia przeze mnie/ wydania mi …….. (np. kursu takiego a takiego, uczestniczenia w kursie, wydania certyfikatu itd)
 
przez…………………………………………………………………………………………………
 
Firmę Akcja Serca posługującą się adresem mailowym: biuro@akcjaserca.pl
 
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie www administratora danych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.
 
Zostałem poinformowany, że moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres administratora danych.
Podpis:..................................."


Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 691-757-912
 

Uprawnienia po kursie instruktorskim: 

Po ukończeniu kursu, zaliczeniu części ogólnej i zdaniu egzaminu instruktorskiego, uczestnik kursu otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej lub Instruktora Sportu w danej specjalności (uprawniającą do pracy w charakterze instruktora). Legitymacja jest wydawana przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ (SRSiKF). Czas oczekiwania na wydanie legitymacji 2-3 tygodnie.

Kursy Instruktorskie

Uczestnikami mogą być osoby, które:
 • mają ukończone 18 lat i wykształcenie minimum zawodowe.
 • posiadają doświadczenie w wybranej dziedzinie
 • posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktorskim,
 • cechują się wysoką sprawnością fizyczną,
 • zaliczą egzamin wstępny.
Informacje dodatkowe:
 • Liczba miejsc na kursie instruktorskim jest ograniczona.
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, legitymacja.
 • Możliwa jest opłata ratalna za kurs (minimum 50% należności trzeba wpłacić do dnia rozpoczęcia kursu)
 • Istnieje możliwość finansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.).
 • O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną.
 • Na wszystkich zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój sportowy.
 • Istnieje możliwość wystawienia anglojęzycznej wkładki do legitymacji (plastikowa karta), koszt: 100 zł --> kliknij
 • Egzamin poprawkowy jest płatny 300 zł.
Kursy Instruktorskie
 
Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:
 • Zdany egzamin wstępny
 • Frekwencja min. 90%
 • Zaliczenie egzaminu końcowego
 • Zaliczenie części ogólnej kursu (dla kursantów, którzy jej nie posiadają).
Dokumenty, które należy posiadać ze sobą w dniu rozpoczęciu kursu:
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły (nieobowiązkowo) 
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Kursie na Instruktora Rekreacji Ruchowej i Sportu 
 • polisa ubezpieczeniowa NNW obejmujące zagadnienia sportowe na czas trwania kursu
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • wypełnione oświadczenie o udziale w kursie 
 • potwierdzenie wpłaty zaliczki oraz pozostała część wpłaty.
 

UWAGA! DARMOWE KURSY INSTRUKTORSKIE DLA BEZROBOTNYCH!

Możliwość odbycia kursów instruktorskich finansowanych przez Urzędy Pracy!
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00098/2011, dzięki czemu możemy podpisywać umowy z Urzędami Pracy, które aktywnie działają i posiadają środki finansowe na szkolenie osób bezrobotnych oraz pomagają osobom bezrobotnym w poszerzaniu kwalifikacji zawodowych.


1.Jeśli chcesz, aby Urząd Pracy finansował Twój kurs IRR, musisz być zarejestrowany jako bezrobotny. 
2. Skontaktuj się z Urzędem Pracy i dowiedz, czy posiadają środki na szkolenie bezrobotnych i czy jest możliwość otrzymania skierowania na kurs instruktorski. 
3. Zgłoszenie przez Urząd musi do nas wpłynąć najpóźniej dwa tygodnie przed kursem! 
4. Cała procedura zgłoszenia odbywa si na linii Urząd- Instytucja Szkoleniowa.
5. Przybywasz do nas i ZDOBYWASZ ATRAKCYJNY ZAWÓD Instruktora Rekreacji Ruchowej oraz Sportu. 

Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania dotyczące naszych kursów instruktorskich