Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
facebook
Powrót
Kursy instruktorskie

Instruktor Rekreacji Ruchowej oraz Sportu

ZAPRASZAMY NA KURSY
INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ ORAZ INSTRUKTORA SPORTU
WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH. Kursy Instruktorskie


Naszym głównym celem jest stworzyć grupę osób - INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ, INSTRUKTORÓW SPORTU reprezentujących zweryfikowane rzetelne informacje, zdolnych w pełni do wykonywania swojego zawodu, niosących bezpieczeństwo, komfort oraz pomoc innym. Sztab Trenerów/Instruktorów prowadzących nasze kursy to specjaliście w swoich dyscyplinach, profesjonaliści w każdym calu, którzy zaskoczą was podczas kursu nie jeden raz.
Weryfikacja umiejętności, usystematyzowanie i zdobycie wiedzy z zakresu metodyki nauczania to kwestie najważniejsze podczas kursu. Biorąc pod swoje skrzydła swoich kursantów, mniejszych czy większych musicie mieć pewność że umiecie, wiecie, jesteście gotowi nauczać. Dlatego warto się szkolić - misją jest nauczanie i ważne by robić to dobrze.

Kurs instruktora rekreacji ruchowej przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach sportowych, ośrodkach sportowych, na obozach  i koloniach. Dodatkowo umożliwia prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli), prowadzenia zajęć w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z daną specjalnością. Kurs może stanowić również odświeżenie i usystematyzowanie wiadomości dla osób, które już prowadzą zajęcia.

Kursy Instruktorskie
Możliwość wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH kursach i odpracowanie ich podczas 23 Przystanku Woodstock.
Więcej informacji: https://www.akcjaserca.pl/Promocje


Najbliższe Kursy w systemie stacjonarnym i weekendowym:
 
1. 05-07+12-14.04.2019 INSTRUKTOR PŁYWANIA ZAKOPANE CENA 990 ZŁ
2. 16-21.12.2019 INSTRUKTOR NARCIARSTWA BUKOWINA CENA 1050/1250 ZŁ
3.
29.04-05.05.2019  INSTRUKTOR JAZDY KONNEJ/ ROGOŹNIK KOŁO NOWEGO TARGU CENA 1650 ZŁ
4 19-21+26-28.04.2019 INSTRUKTOR SAMOOBRONY KRAKÓW CENA 1250 ZŁ
5. 24-28.04.2019 TRENER SIŁOWNI NOWY TARG CENA 2500 ZŁ

6. 09-14.04.2019 INSTRUKTOR WSPINACZKI SKAŁKOWEJ SKAŁA K. KRAKOWA CENA 1300 ZŁ
7. 12-16.04.2019 INSTRUKTOR SURVIVALU BIESZCZADY CENA 1400 ZŁ

Więcej terminów oraz informacje w zakładkach konkretnych kursów instruktorskich --->

Część ogólna kursu: ON LINE  (Część ogólna zaliczana jest w formie e-lerningowej)
Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja oraz instruktorzy innych specjalności z legitymacją instruktorską.     

Kursy Instruktorskie

Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 300zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np IRR Narciarstwo)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.
4. Aby zgłosić sie na kurs konieczne jest dołączenie zgody na udostępnienie  i przetwarzanie danych osobowych, o treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji / uczestniczenia przeze mnie/ wydania mi …….. (np. kursu takiego a takiego, uczestniczenia w kursie, wydania certyfikatu itd)
 
przez…………………………………………………………………………………………………
 
Firmę Akcja Serca posługującą się adresem mailowym: biuro@akcjaserca.pl
 
Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie www administratora danych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawiania.
 
Zostałem poinformowany, że moja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres administratora danych.
Podpis:..................................."


Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 533-211-147Uprawnienia:
Po ukończeniu kursu, zaliczeniu części ogólnej i zdaniu egzaminu instruktorskiego, kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej lub Instruktora Sportu w danej specjalności (uprawniającą do pracy w charakterze instruktora). Legitymacja jest wydawana przez STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ (SRSiKF). Czas oczekiwania na wydanie legitymacji 2-3 tygodnie.

Kursy Instruktorskie

Uczestnikami mogą być osoby, które:
 • mają ukończone 18 lat i wykształcenie minimum zawodowe.
 • posiadają doświadczenie w wybranej dziedzinie
 • posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie instruktorskim,
 • cechują się wysoką sprawnością fizyczną,
 • zaliczą egzamin wstępny.
Informacje dodatkowe:
 • Liczba miejsc na kursie jest ograniczona.
 • O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.
 • Kurs składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, egzamin, legitymacja.
 • Możliwa jest opłata ratalna za kurs (Minimum 50% należności trzeba wpłacić do dnia rozpoczęcia kursu)
 • Istnieje możliwość finansowania kursu przez zakład pracy kursanta, lub inne podmioty (Powiatowe Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.).
 • O ewentualnych zmianach terminów lub miejsca odbywania się zajęć informować będziemy drogą mailową lub telefoniczną.
 • Na wszystkich zajęciach specjalistycznych obowiązuje odpowiedni strój sportowy.
 • Istnieje możliwość wystawienia anglojęzycznej wkładki do legitymacji (plastikowa karta), koszt: 100 zł --> kliknij
 • Egzamin poprawkowy jest płatny 300 zł.
Kursy Instruktorskie
 
Wymagania dotyczące zaliczenia kursu:
 • Zdany egzamin wstępny
 • Frekwencja min. 90%
 • Zaliczenie egzaminu końcowego
 • Zaliczenie części ogólnej kursu (dla kursantów którzy jej nie posiadają).
      
Dokumenty, które należy posiadać ze sobą w dniu rozpoczęciu kursu:
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły (nieobowiązkowo) 
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie na instruktora rekreacji ruchowej
 • polisa ubezpieczeniowa NNW  obejmujące zagadnienia sportowe na czas trwania kursu
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • wypełnione oświadczenie o udziale w kursie 
 • potwierdzenie wpłaty zaliczki oraz pozostała część wpłaty.
UWAGA! DARMOWE KURSY DLA BEZROBOTNYCH! 

Możliwość odbycia kursów finansowanych przez Urzędy Pracy!
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00098/2011 dzięki czemu możemy podpisywać umowy z Urzędami Pracy, które aktywnie działają, które posiadają środki finansowe na szkolenie osób bezrobotnych i pomagają osobom bezrobotnym w poszerzaniu kwalifikacji zawodowych.


1.Jeśli chcesz aby Urząd Pracy finansował Twój kurs IRR, musisz być zarejestrowany jako bezrobotny. 
2. Skontaktuj się z Urzędem Pracy i dowiedz, czy posiadają środki na szkolenie bezrobotnych i czy jest możliwość otrzymania skierowania na kurs. 
3. Zgłoszenie przez Urząd musi do nas wpłynąć najpóźniej dwa tygodnie przed kursem! 
4. Cała procedura zgłoszenia odbywa si na linii Urząd- Instytucja Szkoleniowa.
4.Ty przybywasz do nas i ZDOBYWASZ ATRAKCYJNY ZAWÓD!

Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.