Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
facebook
Powrót
Kursy Latania

Kursy latania

SZKOLENIE PODSTAWOWE

PODSTAWOWE SZKOLENIE NAUKI LATANIA


Cena 499 PLN

Nasze 4 godzinne szkolenie teoretyczne i praktyczne (ok 2 godz. teoria, 2 godz. praktyka) nauczy Cię podstaw pilotażu, poruszymy również najważniejsze zagadnieniach prawne.
 
ZAGADNIENIA:
 
 • budowa drona;
 • przygotowanie do lotu – podstawowe procedury;
 • najważniejsze zagadnienia prawa lotniczego;
 • zajęcia praktyczne: podstawowe manewry, najważniejsze zasady operowania dronem.
Cena obejmuje: szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe.
 
 

Szkolenie VLOS

LOTY W ZASIĘGU WZROKU (VISUAL LINE OF SIGHT)


cena 1499 PLN
 
Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS (VISUAL LINE OF SIGHT).
Uprawnienie podstawowe niezbędne do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego.
 
Czas trwania kursu: 2 dni.
Kurs zakończony egzaminem państwowym.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty badań lotniczo lekarskich
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty egzaminu państwowego
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty polisy OC
SZKOLENIE TEORETYCZNE:
 
 • podstawy prawa lotniczego;
 • człowiek jako pilot i operator UAV;
 • zasady wykonywania lotów;
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne;
 • Obsługa, budowa i zasady działania bezzałogowego statku powietrznego danej kategorii.
 
SZKOLENIE PRAKTYCZNE:
 
 • Przygotowanie drona do lotu;
 • Obsługa naziemna drona;
 • Ocena zdatności do lotu drona;
 • Wykonywanie czynności lotniczych.

 

Szkolenie BVLOS

LOTY POZA ZASIĘGIEM WZROKU (BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT)


cena 2999 PLN

Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów zasięgiem wzroku BVLOS (BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT).
Czas trwania kursu: 5 dni.
Kurs zakończony egzaminem państwowym.
 
INFORMACJE DODATKOWE:
 
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty badań lotniczo lekarskich.
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty egzaminu państwowego.
 • W cenę szkolenia nie są wliczone koszty polisy OC.
SZKOLENIE TEORETYCZNE:
 
 • prawo lotnicze;
 • meteorologia;
 • człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia;
 • nawigacja w lotach bezzałogowych;
 • procedury operacyjne;
 • osiągi i planowanie lotu;
 • wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym;
 • zasady wykonywania lotów;
 • bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne.
 
SZKOLENIE PRAKTYCZNE:
 
 • Przygotowanie do lotu;
 • Obsługa naziemna;
 • Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego;
 • Prowadzenie czynności lotniczych;
 • Współpraca z innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej;
 • Czynności po zakończeniu lotów;
 • Sytuacje niebezpieczne.
 • Karolina Lipkowska Karolina Lipkowska
  + 48 691-757-151
 • Romana Nowacka Romana Nowacka
  +48 533 211 127
 • kursy-motorowodne
 • dostępne w ofercie Akcja Serca
 • dostępne w ofercie Akcja Serca
 • dostępne w ofercie Akcja Serca