Drogi Użytkowniku, Zanim rozpoczniesz korzystanie z naszego Serwisu zapoznaj się z Regulaminem oraz Polityką prywatności:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stron internetowych: www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania z tych stron.
Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności stron internetowych www.akcjaserca.pl, www.special-patrol.pl, www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl, www.motorowodny.org.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności wyżej wymienionych stron www.
Przejdź do serwisu
facebook
Powrót
Pierwsza pomoc

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)


KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY: 18-22.09.2019   Nowy Targ
 
DARMOWE KURSY Z MOŻLIWOŚCIĄ ODPRACOWANIA KURSÓW PODCZAS PRZYSTANKU POL'AND'ROCK!
*Informacje o kursach darmowych -->

Zapraszamy na Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Szkolenia te przeznaczone są dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego, a chciałyby zyskać uprawnienia do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku wypadków czy chorób. Kursy KPP obejmują również zagadnienia związane z ratownictwem drogowym oraz fachową pomocą w przypadku obrażeń mechanicznych. Organizacja Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy przebiega m.in. zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).
 

Cele kursów KPP

Celem Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest przygotowanie ratowników do udzielania pomocy podczas akcji ratowniczych zanim poszkodowane osoby zostaną przewiezione do zakładów opieki zdrowotnej. Uzyskane na kursach pierwszej pomocy kwalifikacje i umiejętności okazują się szczególnie przydatne, gdy występuje zagrożenie życia ofiary zdarzenia.

Na kursie KPP uczestnikom zostaje przekazana i utrwalona wiedza dotycząca pierwszej pomocy. Kursanci zyskują też świadomość tego, że są odpowiedzialni za jakość udzielanej pomocy. Innym, ale równie istotnym celem prowadzonych szkoleń KPP jest kształtowanie u ratowników odpowiedniej postawy etycznej.

Zachęcamy do zapisów na Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Pierwsza pomoc

TERMINY NAJBLIŻSZYCH KURSÓW KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY:

18-22.09.2019 Nowy Targ
25-29.09.2019 Rzeszów

23-27.10.2019 Nowy Targ
Kursy Ratownika Wodnego informacje --> kliknij link
 
TYLKO Z NAMI - WIEDZA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE!
 
Cena kursu KPP wraz z egzaminem i wydaniem uprawnień: 700 zł/osoba 
PROMOCJA:
Ratownicy Wodni, Członkowie Wodnego Pogotowia Ratunkowego 550 zł.
Aktywni członkowie Pokojowego Patrolu (Fundacja WOŚP): 499 zł.
Recertyfikacja (co 3 lata) : 350 zł. Pokojowy Patrol: 300 zł.

Grupy: Zgłaszając się na kurs w grupie 4-5 osób zniżka 50 zł./osoba.
Jeżeli masz grupę chętną do udziału w kursie - zadzwoń do nas przyjedziemy i zorganizujemy kurs u was na miejscu. Osoba zgłaszająca grupę minimum 10 os. skorzysta bezpłatnie z wybranego kursu - lub otrzyma wynagrodzenie.

Im większa grupa szkoleniowa - tym niższa cena kursu! SKORZYSTAJ Z NIŻSZYCH CEN!

Kurs przygotowawczy do egzaminu godz 09:00
Kurs przygotowawczy GRATIS!!!
Egzamin godz: 12:00 cena: 350 zł.

Warunki uczestnictwa w kursie:
1. Ukończone 18 lat.
2. Dobre predyspozycje zdrowotne.
3. Pisemne skierowanie na kurs z jednostki współpracującej z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dla zorganizowanych grup 8 - 10 osobowych 
jesteśmy w stanie zorganizować kurs i egzamin  w dowolnym miejscu! 
Im większa grupa szkoleniowa tym niższa cena kursu. Skorzystaj z niższych cen!


Pierwsza pomoc
Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizujemy od 2010 roku - zgody na kurs 2015-->

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w organizacji kursów i egzaminów:
 • KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY  - tzw: KPP
 • 66 godzinny kurs regulowany Ustawą Ministerstwa Zdrowia.
 • Kurs dla każdego, kto chce wiedzieć prawie wszystko o pierwszej pomocy (osoby pełnoletnie).
 • Daje tytuł RATOWNIKA - w polskim systemie Ratownictwa Medycznego
 • Upoważnia osoby posiadające tytuł Instruktora Narciarstwa do obstawy medycznej stoków narciarskich!
 • Kurs, za który otrzymuje się punkty w służbach mundurowych: STRAŻ POŻARNA, POLICJA.
 • Kurs, który muszą ukończyć ratownicy WOPR, GOPR, TOPR, itd  żeby móc pracować zawodowo
 • KPP - to w niektórych województwach Patent przydatny w ratownictwie wodnym
 • Uprawnienie, które jest wymagane do pracy jako  Ratownik Wodny, Kierowca Karetki.
 • Po ukończeniu kursu KPP (Mając ukończone szkolenie Ratowników Wodnych ) zostaje się zawodowym Ratownikiem Wodnym.

Zakwaterowanie i wyżywienie: Gospoda u Jaśka Nowy Targ ---> link

Procedura zgłaszania się na kurs:
1. Wpłacamy przedpłatę w wysokości 100zł. Nr konta ING na naszej stronie (w kontaktach)
Tytuł wpłaty: Nazwa i termin szkolenia oraz imię i nazwisko kursanta ( np KURS KPP - JAN KOWALSKI)
2. Wysyłamy wiadomość @ z danymi: Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres i telefon kontaktowy, województwo oraz nazwa i termin kursu.
3. Do wysyłanego @ dołączamy potwierdzenie wykonania wpłaty zaliczki na kurs.

 

Po otrzymaniu @ ze zgłoszeniem, biuro potwierdzi dopisanie Państwa do listy kursantów.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt: 533-211-147, 792-211-146

  
Zapisy na egzamin: 
1. Przedpłata na konto w wysokości: 100 zł.
2. Skan poprzedniego certyfikatu KPP na @ biuro@akcjaserca.pl wraz z danymi adresowymi, 
nr telefonu i numerem PESEL.  W tytule wpisujemy: ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN KPP.

KURSY BEZPŁATNE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH - dowiedz się w swoim Urzędzie Pracy o możliwość finansowania kursu - w ramach przekwalifikowywania osób bezrobotnych - Informacje.

Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony przetwarzania danych osobowych, informujemy iż:

 • Administratorem podanych w kwestionariuszu danych osobowych jest Marek Jasiński Akcja Serca, z siedzibą w Nowym Targu 34-400, Os. Wincentego Witosa 19/4.
 • Powyższe dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby uzyskania przez Państwa odpowiedzi na zadane pytania lub/i przygotowania dokumentacji związanej z organizacją kursu, co oznacza również konieczność powierzania ich osobom prowadzącym kurs, organom nadzorującym ich przebieg.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz wnioskowania o ich poprawienie oraz usunięcie. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie, a także zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Państwa udziału w prowadzonych przez Administratora kursach lub pozostałych wydarzeniach.
 • Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w zakresie niezbędnym do realizacji kursu lub pozostałych wydarzeń, których dotyczy informacja zawarta w formularzu.
 • Dane przetwarzane i przechowywane będą wyłącznie w sposób i w czasie uzasadnionym prowadzoną współpracą oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Formularz kontaktowy
 • Karolina Lipkowska Karolina Lipkowska
  + 48 533 211 147
 • Romana Nowacka Romana Nowacka
  +48 533 211 127
Zobacz także
 • kursy-motorowodne
 • dostępne w ofercie Akcja Serca
 • dostępne w ofercie Akcja Serca
 • dostępne w ofercie Akcja Serca